Co to jest oprogramowanie FileMaker?

Posted on

FileMaker to wieloplatformowy system relacyjnej bazy danych. Integruje silnik relacyjnej bazy wraz z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). Posiada szereg funkcji bezpieczeństwa. Daje możliwość użytkownikom modyfikacji baz danych z użyciem przeciągania nowych elementów do układów lub też formularzy. Jest dostępny przede wszystkim na komputery stacjonarne, serwerowe, iOS.

FileMaker można zastosować do tworzenia prawie wszystkiego, między innymi baz danych, systemów CRM, ERP. Oprogramowanie to jest bardzo elastyczne, dlatego tez pozwala na budowanie niestandardowych aplikacji desktopowych i mobilnych. Pozwala również tworzyć bazy danych.

FileMaker to wieloplatformowy system relacyjnej bazy danych

FileMaker jako Platforma IT

Platforma IT FileMaker jest niezwykle łatwa podczas jej użycia w pracy. Zawiera najpotrzebniejszy zestaw funkcji, idealnie nadający się do kreowania niestandardowych programów dla firm każdej wielkości. Zawiera funkcje Obsługi OAuth 2.0. W związku z tym programiści są w stanie integrować nowoczesne, intuicyjne systemy uwierzytelniania innych firm. Usługa cUrl daje programiście możliwość uzyskania dostępu do prawie każdego interfejsu API RESTful. Aplikacje startowe platformy FileMaker znacznie przyspieszają oraz ułatwiają tworzenie niestandardowych rozwiązań. Natomiast usługa szybki import danych to przydatne narzędzia wiersza poleceń, służące do zaimportowania dużej ilości zestawów danych w ciągu kilku minut.

FileMaker ma pulpit nawigacyjny pozwalający na przejrzyste monitorowania niestandardowych aplikacji, monitorowanie statystyk systemu oraz podłączonych klientów. Powiadomienia pozwalają natomiast na informowanie użytkownika o zaistniałych błędach.

Integracje FileMaker

Platforma IT FileMaker jest niezwykle łatwa podczas jej użycia w pracy

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech systemu FileMaker jest jego elastyczność. Posiada on mnóstwo dostępnych wtyczek oraz integracji. Umożliwia szybkie łączenie się z zewnętrznymi danymi SQL, a także integracje z popularnymi programami i usługami online z użyciem  zaawansowanych interfejsów API. Dzięki temu istnieje możliwość połączenia aplikacji stworzonej za pomocą FileMaker z każdą bazą danych albo też z innym oprogramowaniem. Można na przykład generować kody kreskowe, zautomatyzować wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w aplikacji.

Najważniejsze korzyści płynące z używania aplikacji FileMaker?

FileMaker jest idealną platformą informatyczną do generowania niestandardowych systemów CRM (zarządzanie relacjami z klientami) oraz ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa). To również kombinacja tych dwóch systemów, które funkcjonują jako jeden element oprogramowania.

Podsumowanie


Budowanie oprogramowania dla wielu przedsiębiorstw jest bardzo czasochłonne oraz kosztowne. Firmy, które potrzebują niestandardowego rozwiązania często nie posiadają dużych budżetów. Muszą naprawić niepoprawne procesy i rentowność przedsiębiorstwa. Dlatego też FileMaker jest idealną platformą dla tego rodzaju firm. Pozwoli im tworzyć, ulepszać, rozbudowywać niestandardowe rozwiązania biznesowe. Program jest elastyczny, bezpieczny, jak i całkowicie konfigurowalny. FileMaker ma wiele przydatnych funkcji, integracji, które ułatwią automatyzację, więc oprócz tworzenia baz danych jest również narzędziem do budowania aplikacji CRM i ERP.