FileMaker – wsparcie każdego przedsiębiorstwa

Posted on

FileMaker – GOidea to niezastąpione narzędzie biznesowe. Platforma ta pozwala projektować i udostępniać bazy danych, ułatwiając i optymalizując zadania realizowane w konkretnym przedsiębiorstwie. Zaletą rozwiązania jest elastyczny interfejs użytkownika, który można dowolnie modyfikować, dostosowując do indywidualnych potrzeb osób korzystających z platformy.

FileMaker – co to takiego?

FileMaker to platforma internetowa, za której pomocą można tworzyć, organizować i przechowywać i udostępniać duże ilości różnorodnych danych. Wśród najczęściej udostępnianych plików znajdują się:

  • informacje kontaktowe;
  • faktury;
  • rekordy biblioteczne;
  • raporty wydatków;
  • listy zadań i zapasów.

Przykładowo, w biurze doradztwa pracowniczego dzięki platformie FileMaker można stworzyć bazę danych, w której przechowywana będzie dokumentacja klienta, ocena jego umiejętności, nagrania spotkań, opisane przykłady podejmowanych działań itp. Rozwiązanie to znacznie ułatwia wyszukiwanie kandydatów spełniających określone wymagania.

Do kogo adresowana jest platforma FileMaker?

Platforma FileMaker stworzona została przede wszystkim z myślą o przedsiębiorstwach, w których występuje duża ilość rejestrów, zbiorów danych oraz lokalnych plików Exel, tworzących trudną do ogarnięcia siatkę informacyjno-organizacyjną w firmie. Zdarza się, że pliki Exel adresowane do najważniejszych osób w firmie są dostępne również dla innych pracowników, niekoniecznie związanych z konkretnym działaniem. Częstym problemem jest także bardzo duża ilość zbiorów danych w przedsiębiorstwie oraz płynne korzystanie z ich zasobów. Platforma FileMaker pozwala uporządkować wszystkie dane, a co ważniejsze, z jej zasobów można korzystać praktycznie w każdym miejscu i czasie, wykorzystując urządzenia mobilne.

W jaki sposób wdrożyć FileMaker w przedsiębiorstwie?


Korzystanie z platformy FileMaker – wbrew pozorom – wcale nie jest trudne, nie ma także konieczności zatrudniania dodatkowych osób, odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolowanie funkcjonowania przedmiotowego narzędzia. Wdrożenie rozwiązania należy rozpocząć od określenia źródeł danych wszystkich użytkowników plików Exel. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie słownika metadanych, dostosowanego do indywidualnych potrzeb konkretnej grupy odbiorców oraz scentralizowanie tych danych w jedno narzędzie, umożliwiające wygodne i bezproblemowe zarządzanie zgromadzonymi w jednym miejscu informacjami. Ostatnim etapem na płaszczyźnie stricte przygotowawczej jest zaprojektowanie środowiska FileMaker oraz integracja z systemami zewnętrznymi. Można więc stwierdzić, że wdrażanie platformy w firmie realizowane jest w trzech podstawowych etapach:

  • analizę zbiorów danych;
  • stworzenie zindywidualizowanego prototypu;
  • wdrożenie pełnego rozwiązanie, umożliwiającego nieograniczone korzystanie z zasobów platformy FileMaker.