Dla kogo przeznaczony jest FileMaker?

Posted on

FileMaker został stworzony z myślą o pracy nad relacyjnymi bazami danych. FileMaker łączy w sobie bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika, oraz zabezpieczeniami. Osoba pracująca nad bazami danych w tym programie może modyfikować je za pośrednictwem graficznego interfejsu poprzez klikanie i przeciąganie odpowiednich elementów w swoje miejsca. Aplikacja dostępna jest na urządzenia desktopowe, oraz pod serwery istnieje również wersja FileMaker pro która oferuje jeszcze większe możliwości. FileMaker przeszedł wiele ewolucji od momentu jego pierwotnego użycia, jednak obecnie jest jedną z bardziej popularnych aplikacji do zarządzania bazą danych opartym na języku zapytań SQL.

Dla kogo przeznaczony jest FileMaker?

Program ten może być użytkowany zarówno na platformie systemu Windows jak i Mac, a przeznaczony jest do użytku każdej firmie w której istnieją duże bazy danych. System ten nada się zarówno w systemie szkolnictwa gdzie ilość danych jest ogromna jak i do wszelkiego rodzaju systemów produkcji. Ze względu na swoją intuicyjność FileMaker może być używany nawet przez osoby z poza sektora IT i właśnie w tym celu został stworzony. Do głównych korzyści związanych z korzystaniem z tego systemu jest łatwość w tworzeniu analiz i raportów niezbędnych w kontrolingu firmy a także generowanie dokumentów na podstawie baz danych.

Powszechność użycia FileMaker jest na tyle duża że może on być stosowany praktycznie w każdym przedsiębiorstwie operującym na bazach danych

FileMaker jako narzędzie jest skutecznym elementem oprogramowania firmowego z którego korzystanie nie sprawia problemów nawet osobom nie doświadczonym. Jako rozwiązanie powszechnie stosowane doczekało się profesjonalnych szkoleń a także szerokiego zakresu materiałów dostępnych w sieci traktujących na temat tego narzędzia. Przy wybieraniu tego rozwiązania do swojej firmy warto rozważyć wersję oraz użyteczność tego zasobu w pracy.

Oprogramowanie jest zgrane z takimi arkuszami jak Excel które pozwalają na importowanie tabel z bieżącej pracy biura a także z obcych źródeł takich jak potencjalni klienci etc. Tworzenie baz danych, raportów, wykresów, analiz a także współdzielenie rozwiązań które zostały wygenerowane z innymi członkami zespołu czyni to narzędzie bardzo pomocnym.

Korzyści z korzystania z FileMaker


Do głównych korzyści należy przede wszystkim szybkość implementacji w struktury firmy dzięki połączeniu z bazami danych SQL, Oracle etc. System bardzo szybko może przetworzyć bazy danych z arkuszy kalkulacyjnych typu Excel i zaimplementować je do swoich baz danych które będą miały użytek w firmie. Warto zaznaczyć że przy używaniu tego rozwiązania należy dokonać odpowiedniego przeszkolenia zespołu w firmie co sprawi że będzie on bardziej przygotowany do korzystania z danego narzędzia.

Powszechność użycia FileMaker jest na tyle duża że może on być stosowany praktycznie w każdym przedsiębiorstwie operującym na bazach danych. Opłacalność użycia jest tym większa im większy zakres baz danych mamy do przetworzenia a także jakiego rodzaju zadania ma dany program dla nas wykonywać. Szeroki zakres analiz i raportów pozwoli na dużą kontrolę w firmie chociaż by nad przypływem i odpływem klientów.